ЈН 65-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 65-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка нерегистрованoг цитостатика са Д Листе лекова-procarbazine hydrochloride капсула 50 mg за потребе Клинике за хематологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда JН 65-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 65-19-O

Одлука о додели уговора за ЈН 65-19-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 65-19-O