ЈН 55-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 55-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕНабавка нерегистрованoг лека ван Листе лекова – dexmedetomidin концентрат за раствор за инфузију (100mcg/ml) 2ml за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда JН 55-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 55-19-O

Odluka o dodeli ugovora jn 55-19-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 55-19-O