JН 129-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 129-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка материјала за максилофацијалну хирургију за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 129-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 129-19-O

Odluka o dodeli ugovora 129-19-O

Обавештење о обустави за партију бр. 2 ЈН 129-19-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 129-19-O, п.1