173-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 173-19-O – Стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта Клинике за неурохирургију, Клинике за васкуларну и ендоваскуларну хирургију и Клинике за анестезију, интензивну терапију и терапију бола 

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

IZMENA 1 KONKURSNE DOKUMENTACIJE

OBAVEŠTENJE 1 O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE

DODATNO POJAŠNJENJE 1

OBAVEŠTENJE 2 O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE

IZMENA 2 KONKURSNE DOKUMENTACIJE

DODATNO POJAŠNJENJE 2

IZMENA 3 KONKURSNE DOKUMENTACIJE

OBAVEŠTENJE 3 O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE

Odluka o obustavi

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA