163-19-П

ЈАВНА НАБАВКА: 163-19-П – Лична заштитна средства за ангио салу-дводелне оловне кецеље, оловне наочаре са дуплом заштитом

ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак са објављивањем позива 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

Odluka o dodeli

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU