ЈН 242-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 242-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка медицинске опреме за потребе клиникe за инфективне болести Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда JН 242-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Kонкурсна документација – ИНФЕКТИВНА (Autosaved)

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 242-19-O

Додатно појашњење бр. 7. за ЈН 242-19-O

Додатно појашњење бр. 9. за ЈН 242-19-O

Додатно појашњење бр. 3. за ЈН 242-19-O

Додатно појашњење бр. 10. за ЈН 242-19-O

Додатно појашњење бр. 2. за ЈН 242-19-O

Додатно појашњење бр. 4 за ЈН 242-19-O

Додатно појашњење бр. 8 за ЈН 242-19-O

Додатно појашњење бр. 5 и 6 за ЈН 242-19-O

ИЗМЕНА бр.1 Kонкурсне документације – ИНФЕКТИВНА

Додатно појашњење бр. 11. за ЈН 242-19-O

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 242-19-O p.20,23

Додатно појашњење бр. 12. за ЈН 242-19-O

Додатно појашњење бр. 14. за ЈН 242-19-O

Додатно појашњење бр. 15. за ЈН 242-19-O

Додатно појашњење бр. 13 за ЈН 242-19-O

Додатно појашњење бр. 16. за ЈН 242-19-O

Додатно појашњење бр. 17. за ЈН 242-19-O

Одлука о додели уговора за ЈН 242-19-О

Обавештење о обустави за партију бр. 17 ЈН 242-19-О

Обавештење о обустави за партију бр. 24 ЈН 242-19-О

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 242-19-O – 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 242-19-О, партија 12

Обавештење о закљученом уговору ЈН 242-19-О, партија 18

Обавештење о закљученом уговору ЈН 242-19-О, партија 15

Обавештење о закљученом уговору ЈН 242-19-О, партија 10

Обавештење о закљученом уговору ЈН 242-19-О, партија 11

Обавештење о закљученом уговору ЈН 242-19-О, партија 1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 242-19-О, партија 2

Обавештење о закљученом уговору ЈН 242-19-О, партија 3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 242-19-О, партија 4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 242-19-О, партија 5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 242-19-О, партија 16

Обавештење о закљученом уговору ЈН 242-19-О, партија 21

Обавештење о закљученом уговору ЈН 242-19-О, партија 22

Обавештење о закљученом уговору ЈН 242-19-О, партија 25

Обавештење о закљученом уговору ЈН 242-19-О, партија 26

Обавештење о закљученом уговору ЈН 242-19-О, партија 27

Обавештење о закљученом уговору ЈН 242-19-О, партија 28

Обавештење о закљученом уговору ЈН 242-19-О, партија 6

Обавештење о закљученом уговору ЈН 242-19-О, партија 13

Обавештење о закљученом уговору ЈН 242-19-О, партија 14

Обавештење о закљученом уговору ЈН 242-19-О, партија 7

Обавештење о закљученом уговору ЈН 242-19-О, партија 8

Обавештење о закљученом уговору ЈН 242-19-О, партија 9

Обавештење о закљученом уговору ЈН 242-19-О, партија 19

Обавештење о поништењу поступка ЈН 242-19-О, за партије 20 и 23