ЈН 248-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 248-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка упредене свиле за потребе операционих сала у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 248-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 248-19-O

Odluka o dodeli ugovora jn 248-19-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 248-19-O