ЈН 249-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 249-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка убодног медицинског материјала за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

Позив за подношење понуда за ЈН 249-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Kонкурсна документација за ЈН 249-19-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 249-19-O

Одлука о додели уговора у поступку ЈН 249-19-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 249-19-O, п. 4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 249-19-O, п. 6

Обавештење о закљученом уговору ЈН 249-19-O, п. 1,2,3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 249-19-O, п. 5