234-19-P

ЈАВНА НАБАВКА: 234-19-П – Набавка опреме у циљу реализације програма „Раног откривања саркопеније на територији Јужнобачог и Сремског округа у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину“

ВРСТА ПОСТУПКА: Преговарачки поступак са објављивањем позива (члан 35.)

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

Odluka o dodeli

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU