230-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 230-19-О – Сервис и одржавање ламинарних комора произвођача „ MC COMPANY, TESLAR, CRUMA, HERAUS, TEHNOMAG, FILTER CO“

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli