ЈН 286-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 286-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за потребе Клинике за очне болести Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 286-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 286-19-O

Одлука о додели уговора јн 286-19-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 286-19-O, п. 1,5

Обавештење о закљученом уговору ЈН 286-19-O, п. 2,3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 286-19-O, п. 4