ЈН 285-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 285-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка касета и индикатора за STERRAD стерилизаторе за потребе КЦ Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 285-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Kонкурсна документација за ЈН 285-19-O

Odluka o dodeli ugovora jn 285-19-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 285-19-O