ЈН 287-19-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 287-19-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Катетер водич систем за приступ дисталним интракранијалним крвним судовима, за потребе Центра за радиологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак са објављивањем позива

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Позив за подношење понуда ЈН 287-19-П

Odluka o dodeli ugovora 287-19-P

Обавештење о закљученом уговору ЈН 287-19-П