289-19-О

ЈАВНА НАБАВКА: 289-19-O – Баждарење и сервисирање вага са издавањем уверења о исправности за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Odluka o dodeli

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU