Претходно обавештење – 2019. Набавка канцеларијског и немедицинског намештаја за потрeбе Клиничког центра Војводине

Prethodno obaveštenje -Nabavka kancelarijskog i nemedcinskog nameštaja