ЈН 295-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 295-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за апарат AccuScreen Madsen otometrics за потребе Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 295-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 295-19-O

Odluka o dodeli ugovora 295-19-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 295-19-О