ЈН 310-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 310-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка заштитног материјала и стерилног веша за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 310-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 310-19-O

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 310-19-O

Odluka o dodeli ugovora 310-19-O

Обавештење о обустави за партију 39 ЈН 310-19-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 310-19-O Stiga

Обавештење о закљученом уговору ЈН 310-19-O Sinofarm

Обавештење о закљученом уговору ЈН 310-19-O, п. 4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 310-19-O, п. 26,34

Обавештење о закљученом уговору ЈН 310-19-O, п. 9,10,12

Обавештење о закљученом уговору ЈН 310-19-O, Gosper