176-13-О Набавка медицинске опреме за потребе Клиничког центра Војводине

ЈАВНА НАБАВКА БР: 176-13-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка медицинске опреме за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Poziv za podnosenja ponuda za JN 176-13-O

Konkursna dokumentacija za JN 176-13-O

Izmena konkursne dokumentacije za JN 176-13-O (1)

 Dodatno pojašnjenje 176-13-O (1)

Dodatno pojašnjenje 176-13-O (2)

Dodatno pojašnjenje 176-13-O (3)

ОСТАЛА ДОКУМЕНТА:

Zahtev za preciziranje garantnog roka 176-13-О

ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА:

Обавештење о закљученом уговору 176-13-О, партија 1

Обавештење о закљученом уговору 176-13-О, партија 2

Обавештење о закљученом уговору 176-13-О, партија 3

Обавештење о закљученом уговору 176-13-О, партија 4

Обавештење о закљученом уговору 176-13-О, партија 5

Обавештење о закљученом уговору 176-13-О, партија 6

Обавештење о закљученом уговору 176-13-О, партија 8

Обавештење о закљученом уговору 176-13-О, партија 9

Обавештење о закљученом уговору 176-13-О, партија 10

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ:

Обавештење о обустави партије 7 ЈН 176-13-О

Обавештење о обустави партије 11 ЈН 176-13-О