177-13-О Набавка медицинске опреме за потребе Лабораторије за вантелесну оплодњу Завода за хуману репродукцију у оквиру Клиничког центра Војводине

ЈАВНА НАБАВКА БР: 177-13-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка медицинске опреме за потребе Лабораторије за вантелесну оплодњу Завода за хуману репродукцију у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

Poziv za podnosenja ponuda za JN 177-13-O

 ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

Konkursna dokumentacija za JN 177-13-O

Dodatno pojašnjenje 177-13-O

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

Обавештење о закљученом уговору 177-13-O, партија 1

Обавештење о закљученом уговору 177-13-O, партија 2