ЈН 372-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 372-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка регистрованог лека ван Листе лекова – hemin, humani за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 372-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација јн 372-19-О

Одлука о додели уговора за ЈН 372-19-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 372-19-O