ЈН 363-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 363-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка клипсева за неурохирургију и протеза за отосклерозу за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 363-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 363-19-O

ИЗМЕНА конкурсне документације за ЈН 363-19-O

Odluka o dodeli ugovora 363-19-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 363-19-О,п.1

Обавештење о обустави за партију 2 ЈН 363-19-О