ЈН 363-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 363-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка клипсева за неурохирургију и протеза за отосклерозу за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 363-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 363-19-O

ИЗМЕНА конкурсне документације за ЈН 363-19-O