ЈН 375-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 375-19-О 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка реагенаса и пратећег потрошног материјала за потребе Центра за лабораторијску медицину у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 375-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 375-19-O