ЈН 376-19-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 376-19-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка нерегистрованoг лека са Д Листе лекова – adrenalin hidrohlorid (epinefrin) 1mg/ml за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда JН 376-19-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација ЈН 376-19-О

Odluka o dodeli ugovora 376-19-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 376-19-O