2020-ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ – Услуга текућег (редовног) одржавања и поправки у свим објектима у Клиничком центру Војводине. (прегледи, поправке, одржавање објеката, кречење, фарбање, замена облога, замена санитарија, радијатора, замена унутрашње и спољашне столарије и браварије, замена унутрашњих инсталација и опреме идр).

2020- Prethodno obaveštenje – tekuće održavanje