ЈН 04-20-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 04-20-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:Набавка имплантата за преломе бутне кости и потколенице за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива (члан 36. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ:Обавештење о покретању поступка ЈН 04-20-П

Одлука о додели уговора за ЈН 04-20-П

Обавештење о закљученом уговору ЈН 04-20-П,п.3

Обавештење о закљученом уговору ЈН 04-20-П,п.4

Обавештење о закљученом уговору ЈН 04-20-П,п.1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 04-20-П,п.2