ЈН 17-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 17-20-O

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка метиленско плавог 1% и раствора за трансплантацију за потребе КЦВ

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда за ЈН 17-20-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација ЈН 17-20-О

Odluka o dodeli ugovora 17-20-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 17-20-O, п.1

Обавештење о закљученом уговору ЈН 17-20-O, п.2