ЈН 16-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 16-20-О 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованих лекова ван Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 16-20-O 

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација јн 16-20-О