ЈН 41-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 41-20-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка галенских лекова за  потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за JН 41-20-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна Документација за ЈН 41-20-O

Odluka o dodeli ugovora 41-20-O

Обавештење о обустави за партију 5 ЈН 41-20-O

Обавештење о обустави за партију 6 ЈН 41-20-O

Обавештење о обустави за партију 7 ЈН 41-20-O

Обавештење о закљученом уговору ЈН 41-20-O, п. 1,2,3,4