ЈН 42-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 42-20-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка магистралних лекова за  потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за JН 42-20-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна Документација за ЈН 42-20-O

Odluka o obustavi 42-20-O

Обавештење о обустави ЈН 42-20-0