ЈН 43-20-ОП

ЈАВНА НАБАВКА БР: 43-20-ОП

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка опреме за потребе реализације  Програма ране процене нутритивног статуса критично оболелог хируршког болесника у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда JН 43-20-OП

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација ЈН 43-20-ОП

ИЗМЕНА позива за подношење понуда JН 43-20-OП

Odluka o obustavi 43-20-OP

Обавештење о обустави 43-20-ОП