ЈН 80-20-П

ЈАВНА НАБАВКА БР: 80-20-П

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка нерегистрованог лека са Д Листе лекова-chloroquine phosphate или sulphate тбл. 250 mg за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: преговарачки поступак без објављивања позива

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ: Обавештење о покретању поступка ЈН 80-20-П

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсна документација за ЈН 80-20-П

Одлука о додели уговора за ЈН 80-20-П

Обавештење о закљученом уговору ЈН 80-20-П