ЈН 61-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 61-20-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка инхалаторних прик алергена, нутритивних и интрадермалних алергена, депо инхалаторних алергена за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Позив за подношење понуда JН 61-20-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Kонкурсне документације за ЈН 61-20-O

ИЗМЕНА Позива за подношење понуда JН 61-20-O

Одлука о обустави поступка ЈН 61-20-О

Обавештење о обустави 61-20-О