69-20-O

ЈАВНА НАБАВКА: 69-20-O – Сервисирање инструмената (GC-MS, GC-FID) у токсиколошкој лабораторији за потребе Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

odluka o dodeli ugovora

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU