ЈН 71-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 71-20-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка епикутаних алергена за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 71-20-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна-документација за ЈН 71-20-O

Oдлука о додели уговора за ЈН 71-20-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 71-20-O, п.1,2,3,4,5,6