82-14-П

ЈАВНА НАБАВКА:82-14-П  – Набавка горива (Еvro dizela i benzina 95  okt.) за потребе Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКА:Преговарачки поступак без објављивања позива (члан 36.став 1.Тачка 3.)

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 82-14-P 

 OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN 

Програмски додатак за старије верзије MS OFFICE-а
Инсталирајте овај додатак уколико желите да отварате, уређујете и сачувате документе који си креирани у новијим верзијама Word-a, Excel-a i PowerPoint-a.
Преузимање ОВДЕ