ЈН 198-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 198-20-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка вокалних протеза за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 198-20-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 198-20-О

Одлука о додели уговора за ЈН 198-20-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 198-20-O