ЈН 199-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 199-20-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: – Набавка регистрованог лека ван Листе лекова – idarucizumab за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 199-20-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација ЈН 199-20-О

Odluka o obustavi 199-20-O

Обавештење о обустави за ЈН 199-20-O