ЈН 213-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 213-20-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за потребе Центра за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 213-20-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 213-20-O

Одлука о додели уговора за ЈН 213-20-О

Обавештење о закљученом уговору ЈН 213-20-O