ЈН 207-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 207-20-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Набавка регистрованог лека ван Листе лекова – eptifibatid за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 207-20-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација ЈН 207-20-О

Odluka o obustavi 207-20-O

Обавештење о обустави за ЈН 207-20-O