226-20-M

ЈАВНА НАБАВКА: 226-20-M – Мобилна телефонија

ВРСТА ПОСТУПКА: Поступак јавне набавке мале вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 226-20-M

Odluka o dodeli

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU