JН 217-20-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 217-20-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка потрошног материјала за периферну атеректомију и периферну тромбектомију за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:Позив за подношење понуда за ЈН 217-20-O

ДОКУМЕНТАЦИЈА:Kонкурсна документација за ЈН 217-20-O

Odluka o dodeli ugovora 217-20-O

Обавештење о закљученом уговору 217-20-О,п.1,2