ЈН 150-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 150-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка реагенаса и потрошног материјала за апаратe KRYPTOR BRAHMS, за потребе Ургентне лабораторије на Клиници за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 150-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАKонкурсна документација за ЈН 150-14-О