ЈН 138-14-М

ЈАВНА НАБАВКА БР: 138-14-М

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка потрошног материјала за потребе свих лабораторија у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: јавна набавка мале вредности

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 138-14-М

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 138-14-М

Додатно појашњење 1 за ЈН 138-14-М

ИЗМЕНА Конкурсна документација за ЈН 138-14-М

Додатно појашњење 2 за ЈН 138-14-М

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 138-14-M

2. ИЗМЕНА Конкурсна документација за ЈН 138-14-М

3. ИЗМЕНА Конкурсна документација за ЈН 138-14-М

2. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 138-14-M

Додатно појашњење 3 за ЈН 138-14-М

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 138-14-M, партија 1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 138-14-M, партија 3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 138-14-M, партија 4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 138-14-M, партија 5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 138-14-M, партија 6