ЈН 198-13-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 198-13-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованог цитостатика са Б Листе лекова (kladribin 10mg/5ml) за потребе Клинике за хематологију у оквиру Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Poziv za podnosenja ponuda za JN 198-13-O

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: Konkursna dokumentacija za JN 198-13-O

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ: Обавештење о закљученом уговору