ЈН 187-13-O

ЈАВНА НАБАВКА БР: 187-13-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованих лекова са Листе лекова (risperidon 25mg i 37,5mg) за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Konkursna dokumentacija za JN 187-13-O

Измена конкурсне документације за JН 187-13-O

Измена конкурсне документације за JН 187-13-O (2)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Poziv za podnosenje ponuda za JN 187-13-O

ОСТАЛО: Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 187-13-О 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРАОбавештење о закљученом уговору за ЈН 187-13-О