ЈН 129-14-О

ЈАВНА НАБАВКА: 129-14-О Периодична контрола, одржавање и сервис дизел електричних агрегата у Клиничком центру Војводине са 24 часовним даљинским надзором и телефонском доступношћу

ВРСТА ПОСТУПКА: Отворени поступак 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 129-14-O

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU