ЈН 143-14-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 143-14-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: набавка медицинске пластике za анестезију за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКАотворени поступак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАПозив за подношење понуда за ЈН 143-14-O

ДОКУМЕНТАЦИЈАКонкурсна документација за ЈН 143-14-

Додатно појашњење бр. 1 за ЈН 143-14-О

ОБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА:

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 143-14-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 143-14-О, п.2

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 143-14-О, п.3

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 143-14-О, п.4

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 143-14-О, п.5

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 143-14-О, п.6

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 143-14-О, п.7

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 143-14-О, п.8

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 143-14-О, п.9

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 143-14-О, п.10

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 143-14-О, п.11

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 143-14-О, п.12

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 143-14-О, п.13

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 143-14-О, п.14

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 143-14-О, п.15

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 143-14-О, п.17

Обавештење о обустави пartije 16, ЈН 143-14-О