134-14-П

ЈАВНА НАБАВКА: годишње сервисно одржавање са укљученим резервним деловима за апарат у ангио сали Axiom Artis Dfa ,  ЦТ скенер Somatom Sensation 64 и  ЦТ скенер Definition Flash 256, за потребе Центра за радиологију у оквиру Клиничког центра Војводине.

ВРСТА ПОСТУПКА:   Преговарачки поступак са објављивањем позива (члан 35.)

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU