51-14-О

ЈАВНА НАБАВКА: 51-14-О – рачунарска опрема

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ОГЛАС

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – 51-14-O

DODATNO POJASNJENJE 1

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJA 1

OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN – PARTIJA 2

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU – PARTIJA 3