ЈН 186-13-О

ЈАВНА НАБАВКА БР: 186-13-О

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Набавка регистрованих лекова са Листе лекова за потребе Клиничког центра Војводине

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

ДОКУМЕНТАЦИЈА: Konkursna dokumentacija za JN 186-13-O

Измена конкурсне документације за ЈН 186-13-О

Измена конкурсне документације за ЈН 186-13-О (2)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: Poziv za podnosenje ponuda za JN 186-13-O

ОСТАЛО: Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 186-13-О

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА:

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 186-13-О, п.1

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 186-13-О, п.3

 ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ:

Обавештење о обустави партије 2, ЈН 186-13-О